انجام پایان نامه چیست ؟انجام پایان نامه کامل به معنی کمک کردن و مشاوره دادن و آموزش دادن به دانشجویان ارشد و دکتری در خصوص نگارش پایان نامه نهایی جهت دفاع و فارغ التحصیلی می باشد . انجام پایان نامه هرگز بدین معنی نیست که موسسات کل پایان نامه را نوشته و حاضر و آماده به دانشجو تحویل دهند و دانشجو هیچ زحمتی در طول انجام پایان نامه نکشد بلکه در تمامی مراحل در کنار استاد مربوطه بوده و از ایشان آموزش های لازم را دریافت می کند.انجام پایان نامه در موسسات منتخب بدین صورت پیش می رود که موسسه و دانشجو گام به گام با همکاری هم و با استفاده از تجارب استاد مربوطه ، مراحل پایان نامه را همراه هم به پیش می برند . در این مسیر دانشجو آموزش می بیند و در نهایت به پیشرفت سطح علمی وی توسط موسسه کمک خواهد شد .انجام پایان نامه شامل مراحل زیر می باشد .1. ارائه موضوع به همراه مقاله بیس معتبر و جدید به دانشجو 2. نگارش پروپوزال دانشجو در فرم خام پروپوزال مخصوص دانشکده وی و رفع رایگان و کامل ایرادات احتمالی3. نگارض فصول 1 و 2 و 3 دانشجو و رفع رایگان و کامل ایرادات احتمالی 4. نگارش فصل 4 و 5 دانشجو و رفع رایگان و کامل ایرادات احتمالی5. آماده سازی پاور پوینت نهایی دانشجو جهت دفاع6. در صورت تمایل دانشجو استخراج مقاله از پایان نامه وی و چاپ در یکی از ژورنالهای معتبر ISIاین مراحل گام به گام همراه دانشجو پیش برده می شود و در طی مراحل آموزش های لازم به دانشجو داده شده و در نهایت دانشجو به بهترین شکل ممکن از پایان نامه خود دفاع خواهد کرد .redirect.php?a=bestwhiteboard.irredirect.php?a=fr eethes.comredirect.php?a=magthes.comredirect.php?a =ravanboard.comredirect.php?a=raybanme.comredirect .php?a=parsiyahbranding.irredirect.php?a=mirakcrus her.com