اگر برای کنار ماهی عید می خواهید زیتون پرورده درست کنید، این خیلی خوشمزه است، من امتحان کردم. طرز تهیه در سایت زیر: redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]