ممنون میشم جواب بدین...ثابت کنید اگر عدد 3 ب توان n برسد و با 1 جمع شود حاصل بر 8 بخش پذیر نخواهد بود...N می تواند هر عدد طبیعی باشد