بالابرهای آکاردئونی با نام های متفاوتی همچون بالابرهای سیزری یا بالابرهای قیچی نیز شناخته می شوند ، و به همین صورت بالابرهای دکلی با نام هایی مثل بالابرهای ریلی یا بالابرهای ستونی شناخته شده هستند، که در این مطلب به کلیه اسامی بالابر ها اشاره خواهد شد.به هر دو نوع بالابر آکاردئونی و بالابر دکلی، دستگاه بالابر گفته می شود ولی تفاوت های بارزی نسبت به هم دارند که به بررسی این تفات ها خواهیم پرداخت :1- بالابرهای آکاردئونی از نوع بالابر های تمام هیدرولیک بوده ولی بالابرهای ستونی نیمه هیدرولیک هستند ، به این صورت که عمل بالا بردن در بالابرهای سیزری فقط بواسطه نیروی روغن و سیستم هیدرولیک صورت می پذیرد در صورتیکه در بالابرهای ستونی ، ریل اول توسط نیروی هیدرولیک و جک هیدرولیک و مابقی ریل ها بواسطه زنجیر باز می شوند . لذا می توان گفت بارزترین مزیت بالابرهای سیزری نسبت به بالابرهای ریلی تمام هیدرولیک بودن آنهاست.2- دومین تفاوت بارز بین این دو نوع بالابر این است که بالابرهای آکاردئونی امکان تولید تا ظرفیت 700 کیلوگرم را دارا هستند (ظرفیت های 250 تا 700 کیلوگرم) در صورتیکه ظرفیت تولید در بالابرهای دکلی در کمترین رنج ظرفیت بالابرهای سیزری یعنی نهایتاً تا 250 کیلوگرم است.بالابر آسیا برج- redirect.php?a=asiabalabar.com