روز اول مدرسه دوست دارم وقتی میرم مدرسه سحر ارتودنسیش خراب بشه و همه بهش بخندیم چرا ؟ چون که فکر میکنه عقل کل کلاسه!
دوست دارم معلمان جدید مثل قدیمی ها باشند مثلا زیاد سخت گیر نباشند خوشگل باشن و...............................
روز اول مهر و به همه ی بچه های ایران تبریک و برای بعضی ها تسلیت میگوییم!:-motalee:-89