زردی در کودکان(شیرمادرخوار)،بیشتر دیده می شود.این امر معمولا به این دلیل است که نوزادان شیرمادرخوار چند روز طول می کشد تا به خوبی پستان بگیرند و مکیدن را درست انجام دهند.گذشته ازاین تولید شیرمادرچند روز طول می کشد که به اندازه نیاز شیرخوار افزایش یابد.دفعات بیشتر شیردهی باعث تحریک پستان ها برای تولید شیر بیشتر می شود.دفعه های بیشتر شیردهی همچنین می تواند به دفعه های بیشتر اجابت مزاج شیرخوارمنجرشود.اگر شیردهی به نوزاد برای شما دشواراست،می توانید از یک متخصص در امر شیردهی کمک بگیرید.شیر دادن را متوقف نکنید شیرمادربهترین غذا برای شیرخواراست.زردی ممکن است در نوزاد شیرمادرخوار کمی بیش از نوزاد شیرخشک خوار طول بکشد که مساله مهمی نیست.در صورت زردی شدید ممکن است پزشک توصیه کند نوزاد را زیر نور ابی قرار دهید(نوردرمانی).هرچند نور خورشید به درمان زردی کمک می کند اما توصیه نمی شود که شما نوزاد را لخت کنید و در معرض نور افتاب قرار دهید.برای موثر بودن این روش،بهتر است که از لامپ های مخصوص نور درمانی استفاده شود.در موقع نور درمانی چشم و الت تناسلی نوزاد را بپوشانید.توصیه می شود در خصوص نور درمانی در بیمارستان یا در منزل با پزشک خود مشورت نمایید.به نوزاد خود به دفعه های بیشترشیر دهید.این کار باعث می شود نوزاد شما به دفعه های بیشتری اجابت مزاج داشته باشد و احتمال جذب بیلی روبین از روده کمترمی شود.دادن اب یا اب قند،کمکی به کاهش زردی نمی کند بلکه مصرف شیر مادر را نیز کم می کند بنابراین استفاده از اب قند توصیه نمی شود.جهت مشاهده بخش فروشگاه اسباب بازی بر روی کلمه کلیک نماییدredirect.php?a=rsis.irاسباب بازی فکریredirect.php?a=rsis.ir/fa/products/211