برای انتخاب نقطه کانونی در هر فضا باید خطوط دید را در نظر گرفت ، نقطه کانونی هر اتاقی نباید وابسته به اتاق یا فضای دیگری باشد اما وقتی که در ایجاد و به کار بردن نقطه کانونی در دکوراسیون داخلی خط دید را مد نظر قرار بدهیم خود به خود احساس می شود که هماهنگی خاصی بین این نقاط وجود دارد،بهترین نقطه کانونی اتاق می تواند در ورودی و در امتداد میانگین خط دید انشان باشد که برای بهتر نمایان شدن وسایل و ابزار در دکوراسیون داخلی باید این نکات ریز را در نظر گرفت.روی قطعه های تزئینی و کلکسیون هایی که از این قطعات ایجاد کرده اید تجدید نظر کنید به این توجه نکنید که مثلا فلان وسیله تزئینی را شخصی که برایتان عزیز است خریده است حتما به سبک فضا و همچنین کارآمد بودن وسیله توجه کنید،اگر وسیله کارآمد بودن بودن خود را در فضا از دست داد می توانید جایی جدید برای وسیله که ممکن است در اتاق دیگر باشید تعبیه کنید. یک جمله معروف به گفته ی شرکت چنل است که می گوید : قبل از اینکه خونه را ترک کنی در اینه نگاه کن ویک چیز اضافی را حذف کن .در دکوراسیون داخلی و طراحی باید بدانیم که چه وقت وسیله ها و کافی است و فضا بیش از حد شلوغ و نا کارامد نباشد بدانیم که چه چیزی لازم و چه چیزی زیادی است.وقتی میخواهیم وسیله ای برای منزلمان تهیه کنیم باید به ابعاد اندازه آن دقت کنیم ممکن است وسیله ای که ما خوشمان امده است در خانه ما انقدر بزرگ و بی قواره باشد که انگاری فیلی در منزل گذاشته ایم و یا ممکن است انقدر کوچک و ناچیز باشد که اصلا به چشم نیاید.همیشه حواسمان به مقیاس و ابعاد اندازه وسیله هایی که میخواهیم تهیه کنیم باشد تا مناسب و درخور فضایمان باشد. شخصیت افراد در دکوراسیون داخلی فضایی که زندگی و یا کار میکنند متاثر است ،می توانید هرآنچه که مربوط به خوده شماست را طراحی کنید و از اجرای آن در دکور فضای متعلق به خودتان لذت ببرید.از جابه جا کردن وسایل نترسید انقدر سعی و تلاش کنید در جابه جای وسایل تا دکورراسیون خاص و متعلق به شخصیت خودتان را پیدا کنید.منبع:دکوراسیون داخلی دکودارکوب