معبد هفائستوس (Hephaestus tmple) یکی از زیباترین معابد تاریخی کشور یونان برای بازدید است که به خوبی از آن محافظت می*گردد و در شمال غرب آگورای باستانی قرار گرفته است. در بالای این تپه های آگوریوس کولونوس و در نزدیکی آکروپلیس قرار دارد. از قرن هفتم تا سال 1834 از این معبد به عنوان یک کلیسای ارتدوکس به نام سنت جورج آکاماتس استفاده شده است. این معبد یکی از جاذبه*های تاریخی کشور یونان برای بازدید بوده و تنها دو سال قبل از معبد پارتنون بنا شده است. آتنی*ها این معبد را با نام تیسیو شناخته*اند زیرا در مکانی با نام تیسیون در ورودی موناستیراکی در خیابان آدریانو قرار دارند و به تسئوس مختص است. استخوان*های تسئوس، قهرمان افسانه ای کشور یونان، در این مکان به خاک سپرده شده*اند. مجسمه*های سنگی با موضوع نبرد بین تسئوس و لاپیت ها را در گوشه و کنار معبد می*توان مشاهده کرد.معبد هفائستوس نمای زیبایی داشته که از آگورای باستانی نسبت به معبد همسایه یعنی پارتنون، کمتر شناخته می*گردد و این معبد در 500 متری شمال غربی بنای تاریخی آکروپلیس قرار دارد که با آتن نیز یک کیلومتر فاصله دارد، میدان سینتاگما نیز در این مکان قرار دارد. این معبد در منطقه بازارهای ریخته گری کشور یونان ساخته شده است و به خدای آهنگری و ریخته گری اختصاص دارد. معمار معبد پارتنون، اینجا را طراحی نموده است این معبد یکی از جاذبه های تور جزایر یونان بدون ویزا است.