جراحی بینی در افراد مسن : امروزه اکثر داوطلبان انجام جراحی بینی در سنین بالا قرار دارند . افراد مسن معمولا از شرایط بیهوشی و عوارض پس از جراحی بینی احساس نگرانی می کنند . هم اکنون تمام تاثیرات سن بر زیر ساخت بینی شناسایی شده است و عمل جراحی بینی در افراد مسن شایع شده است . معمولا پشت بینی در نوزادان به شکل مقعر می باشد و نوک بینی نیز بالاتر قرار گرفته است اما افراد مسن معمولا پشت بینی شان به حالت محدب می باشد و نوک بینی شان نیز افتاده تر است . جراحی بینی در افراد مسن امروزه به طور گسترده انجام می شود زیرا بر اثر افزایش امید به زندگی و بهبود فرهنگی ، افراد ظاهر خود را بیشتر مورد توجه قرار می دهند . از لحاظ عملکرد ایجاد تغییرات در بافت های غضروفی اکثرا سبب تضعیف عملکرد دریچه ی بینی و انسداد پیشرونده ی بینی خواهد شد . ناشی از جدا شدن غضروف نوک بینی از سپتوم در افتادگی بینی ، شکل سوراخ های بینی دستخوش تغییر می شود . کم شدن پشتیبانی لبه ی پایینی غضروف بالایی موجب کاهش زاویه ی دریچه ی داخلی شده و به علاوه از همه مهم تر در افراد مسن غضروف بینی تغییر موقعیت داده و ضعیف می شود و ممکن است فرو ریزش عمیق تا متوسط اتفاق بیفتد . آتروفی گشاد کننده ی سوراخ بینی توانایی پشتیبانی از دریچه ی بینی را در بیمار کم می کند و خشکی مخاط بینی نیز بر اثر تغییرات زیاد الگوی گردش هوا در بینی موجب انسداد بینی خواهد شد . جراحی بینی در افراد مسن