" ثبت شرکت سرمایه گذاری با اخذ مجوزهای لازم در کوتاه ترین زمان توسط تیم مجرب کیا ثبت "سرمایه گذاری به هر گونه فدا کردن ارزشی به امید به دست آوردن هر گونه سودی در زمان آینده گفته می شود.سرمایه گذاران چنانچه در چشم انداز کوتاه مدت ، کاهش ارزش سهام را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت و دیدگاه بلند مدت در خرید سهام ندارند. لذا شرکت سرمایه گذاری با هدف کسب سود از نوسانات قیمت سهام در بازار عمل می کنند.در حال حاضر ، اکثر شرکت های سرمایه گذاری در ایران همزمان هر سه فعالیت شرکت سرمایه گذاری، شرکت مادر و مدیریت سرمایه گذاری را دارند.شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری متفاوت می باشد که موجب ایجاد اختلالاتی در تمرکز و تخصص حرفه ای در یک بخش می شود.انواع سرمایه گذارانشرکت های سرمایه گذاری اصولاَ باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کنند.انواع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار را می توان به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم کرد .1-اشخاص حقیقی : این اشخاص افرادی هستند که به امید کسب سود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند.2-اشخاص حقوقی : این اشخاص شامل نهاد و ارگان های مختلفی هستند که به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ، تاثیر فراوانی در بازار سرمایه دارند. از جمله مهم ترین این ارگان ها می توان به شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و شرکت های بیمه اشاره کرد. ثبت شرکت سرمایه گذاری منوط به اخذ مجوز می باشد ، لذا هر شخص حقوقی که در نام خود از واژه ی سرمایه گذاری استفاده کند ، منوط به دریافت مجوز تاسیس از سازمان مربوطه می باشد .منبع: ثبت شرکت ثبت برند - کیا ثبت - kiasabt.com