برج خنک*کننده یا برج خنک*کن (به انگلیسی: Cooling tower) وسیله*ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج*های خنک*کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هواپایین می*آورند؛ البته باید در نظر داشت در برخی از برج*های خنک*کن با چرخه بسته که به برج خنک*کن خشک مشهور هستند، کاهش دمای سیال سرویس صرفاً تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا امکان*پذیر است. به عبارت ساده*تر، برج خنک*کننده سیستمی است که از آن به جهت خنک سازی آبی در فرآیندهای سردسازی سیستم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]های تهویه مطبوع، پالایشگاه*ها، نیروگاه*ها و غیره استفاده می*گردد. از برج خنک*کن در سیستم خنک*کاری واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و سایر واحدهای شیمیایی مشابه، نیروگاه*های حرارتی و سیستم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]های اچ*وی*ای*سی برای تهویه مطبوع ساختمان استفاده می*شود. دسته*بندی برج*های خنک*کن بر اساس نوع تماس هوا با آب صورت می*گیرد؛ متداول*ترین گونه*های برج خنک*کن بر اساس مکانیزم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]های جابه*جایی طبیعی و جابه*جایی اجباری تقسیم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]بندی می*شوند. از نظر ابعاد و اندازه، برج*های خنک*کن در مدل*های کوچک پشت*بامی برای ساختمان*های مسکونی تا سازه*هایی غول*پیکر و هذلولی*شکل (مانند برج*های خنک*کن نیروگاه*ها که در شکل*ها نشان داده شده است) که ارتفاع*شان در حدود دویست متر و قطرشان در حدود یک*صد متر می*رسد، وجود دارند. همچنین نوعی از برج*های خنک*کن با شکل مستطیلی با ارتفاع تقریبی چهل متر و طول هشتاد متر نیز وجود دارد. در بیش*تر موارد از برج*های خنک*کن هذلولی*شکل در نیروگاه*های هسته*ای استفاده می*شود؛ هرچند که در برخی از واحدهای شیمیایی بزرگ و سایر واحدهای صنعتی نیز از آن*ها استفاده می*شود. در مقابل این برج*های خنک*کن عظیم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]الجثه که در صنایع خاصی به کار گرفته می*شوند، اکثریت قریب به اتفاق برج*های خنک*کن تجهیزات کوچک هستند که در کنار واحدهای مختلف صنعتی یا مسکونی برای تهویه هوا به کار می*رود. برج های خنک کننده سیستم توزیع و پخش آبگرم دارند که آب را به صورت یکنواخت روی شبکه مشبک نزدیک به هم می پاشد. این شبکه ها آکنه یا پر کننده نامیده میشود. آکنه ها آب سرازیر شده از بالای برج را باهوایی که از میان آن حرکت می کند کاملا مخلوط کرده به طوری که آب به صورت یک قطره از یک آکنه به سطح آکنه دیگر توسط نیروی ثقل خود میریزد . هرچند در این برج ها مقداری انتقال حرارت محسوس از آب به هوا وجود دارد ولی تقریبا اثر خنک کنندگی تماما از تبخیر قسمتی از آب اسپری شونده در برج حاصل میشود. بخار حاصل از فرایند تبخیر در برج توسط جریان هوایی که یک دمنده ایجاد میکند از برج خنک کن خارج می شود. با توجه به این که دماو رطوبت هوای از برج افزایش می یابد بدیهی است که میزان تاثیر برج حنک کن تا حد زیادی به درجه حرارت مرطوب هوای ورودی بستگی دارد و باکاهش آن افزایش می یابد. برای اطلاعات بیشتر به دیوار صنعت مراجعه کنید. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]