خلاصه رمان : نمی توانم از نوشتن نخستین گامهای زندگی شخصی م صرفنظر کنم هر چند به آسانی میشد از این کار خود کاری کرد ولی اطمینان دارم اگر صدسال هم عمر کنم بار دیگر سرنوشتم را نخواهم نوشت.نهایت خود پرستی است که آدمی بدون شرم درباره خودش بنویسد...دانلود : javankham داستایوفسکی.pdf - 3.9 MB