با باربري روزیک اسباب کشی راحت را تجربه کنیدباربري روز یک شرکت حمل بار در تهران می باشد و خدمات خود را زیر نظر اتحادیه ارائه می دهد این شرکت با کارگرانی که در اختیار دارد آماده است که خدمات خود را به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته به شما ارائه دهد و خدمات خود را به صورت شبانه روز در اختیار شما قرار بدهد ، با تخصصی که در عرصه حمل بار و حمل اثاثیه داریم بسته بندي اثاثيه منزل شما را انجام خواهیم داد و بعد از انجام امور بسته بندی وسایل یک روز را برای اسباب کشی شما در نظر خواهیم گرفت و خدمات خود را به شما ارائه خواهیم داد.وقتی که شما با باربري تهران تماس می گیرید خدمت گزاران شما در این باربری از قدم اولیه اسباب کشی تا مرحله اخر در کنار شما خواهند بود.این باربري به صورت شبانه روزی در خدمت شماست ، و کلیه خدمات باربری روز زیر نظر اتحادیه باربری داران استان تهران ارائه می گردد.