پروتِکُل (به انگلیسی: Protocol)‏ ارتباطی بین واحدها در ایستگاه*های کاری مختلف که قواعد و قالب*هایی را برای مبادله پیام[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]ها تعریف می*کند. به مجموعه قوانین نرم افزاری که رعایت آن باعث بهره برداری از امکانات سخت افزاری شبکه می*شود.در این مقاله به بررسی پروتکل های شبکه می پردازیمTCPو UDP:در پشته پروتکلی IP/TCP دو نوع ارتباط می توان با کامپیوتر ایجاد کرد:اتصال به کامپیوتر راه دور به وسیله سوکت Stream Dataاتصال به کامپیوتر راه دور به وسیله سوکت Gram Dataبه بیان غیر رسمی به نوع ارتباط اول ( اتصال گرا ) ارتباط از نوع TCP گویند و اگر نوع برقراي ارتباط به حالت Gram Data ( غیر اتصال گرا ) باشد به آن UDP گویند. کاربرد حالت اتصال گرا در مواقعی است که نیاز به برقراري یک ارتباط امن بین دو ماشین فرستنده و گیرنده داشته باشیم یعنی از صحت دریافت اطلاعات در ماشین گیرنده مطمئن شویم. اما حالت غیر اتصال گرا ( UDP ) مواقعی استفاده می شود که خیلی دریافت اطلاعات توسط ماشین گیرنده اهمیتی نداشته باشد.انواع ارتباط بین لایه هاي دو ماشینMessage StreamAck) reliable)Byte StreamConnection Oriented(Data Stream)Not Ack (unreliable)Ack (reliable)Connection Less(Data Gram) Not Ack (unrilabel)Request & Replyکیفیت سرویس دهی یک شبکهQQS:سرویس که یک شبکه ارائه می دهد باید داراي یک کیفیت خوب و قابل قبول باشد. از لحاظ کیفیت ارائه سرویس شبکه ها دو نوع می باشند: کاربر قبل از استفاده از شبکه در مورد کیفیت با شبکه توافق می کند. شبکه هیچ تضمینی در مورد کیفیت نکرده ولی سعی می کند حداکثر کیفیت را ارائه دهد.پارامترهاي ارزیابی کیفیت سرویس:مدت زمان ایجاد ارتباط (Establishment Connection)(Connection Establishment Failure Probability) ارتباط قطع احتمالپهناي باند عملی قابل استفاده کاربر (Put Through)زمان انتقال داده (Delay Transit)(Error Ratio) خطا نرخ(Security) امنیتاولویت بندي (Priority)پروتکل توقف و انتظار (WAIT & STOP)در این پروتکل فرستنده پس از ارسال یک فریم یک مدت زمانی را منتظر رسیدن پاسخ ( Ack ) از طرف گیرنده می شود. این کار را با تنظیم یک زمانسنج انجام می دهد. هر گاه زمان تایمر به صفر برسد و پاسخی براي بسته ارسالی دریافت نشود ، فرض می کند که بسته یا خراب شده یا به مقصد نرسیده است. در این هنگام مبادرت به ارسال مجدد بسته می نماید.پروتکل پنجره هاي لغزان (WINDOWS SLIDING)در پروتکل Wait & Stop یک فریم ارسال می شود و سپس فرستنده منتظر رسیدن جواب از گیرنده باقی می ماند، در این حالت مقداري از زمان ماشین فرستنده به بطالت خواهد گذشت. در صورتی که هر ماشین موجود در شبکه بتواند در یک زمان محدود خط را در دست داشته باشد این پروتکل با شکست مواجه خواهد شد.پروتکل پنجره هاي لغزان ( WINDOWS SLIDING):در پروتکل Wait & Stop یک فریم ارسال می شود و سپس فرستنده منتظر رسیدن جواب از گیرنده باقی می ماند، در این حالت مقداري از زمان ماشین فرستنده به بطالت خواهد گذشت. در صورتی که هر ماشین موجود در شبکه بتواند در یک زمان محدود خط را در دست داشته باشد این پروتکل با شکست مواجه خواهد شد. براي رفع این مشکل پروتکل پنجره هاي لغزان معرفی شده است، کارکرد این پروتکل به نحوي است که فرستنده هر بار به جاي ارسال یک بسته می تواند یک تعداد مشخص از بسته ها ( یا اصطلاحا یک پنجره ازبسته ها ) را ارسال کند و سپس منتظر جواب مربوط به آن تعداد از پنجره ها باشد.پروتکل هاي بدون اختلال ( FREE COLLISION):با وجود این که در روش CD/CSMA وقتی که یک ماشین کانال ارتباطی را در دست گرفت دیگر اختلالی در ارسال اطلاعات به وجود نمی آید، اما باز هم ممکن است در زمان رقابت براي در دست گرفتن کانال در بین ماشین ها اختلالاتی در روند ارسال به وقوع بپیوندد. و این موضوع برروي کارایی کانال تاثیر منفی می گذارد.خصوصا هنگامی که طول کابل ارتباطی زیاد باشد و همچنین اندازه بسته ها نیز کوچک باشند.آموزش تعمیرات کامپیوتر ، آموزش تعمیرات فتوکپی ، آموزش تعمیر دستگاه کپی