رژیم کانادایی رژیمیه که در طی مدت 15 روز میتونه تا 10 کیلو وزن شما رو کاهش بده. این رژیم جزئیات بسیار زیادی داره که لازمه حتما قبل از اجرا این جزئیات رو بدونید. اینجا بخاطر این که محیط خیلی جالبی نداره من تمام مسائل رو نمیتونم اینجا بگم، این لینکی که میذارم رو برید داخلش همه چیز که لازمه در مورد این رژیم و اجراش بدونید داخلش هست، مطالعه کنید و نظرتون رو هم بگید در مورد این رژیم. این لینک: goo.gl/WCm37G