مراقب بینی خود باشید، چون شخصیت ضداجتماع شما را لو می*دهد!

از این به بعد می*توان افراد مبتلا به شخصیت ضداجتماع را با آزمودن حس بویایی آن*ها تشخیص داد. این افراد به دلیل عملکرد نامناسب لوب پیشانی مغزی، نه تنها مطابق هنجارهای زندگی اجتماعی رفتار نمی*کنند،* بلکه بویایی ضعیفی هم دارند.

بهنوش خرم*روز: افراد ضداجتماع به طور کلی،* افرادی هستند که گرایش دارند رفتارهایی را انجام بدهند که در زندگی اجتماعی به عنوان هنجار پذیرفتنی نیست. برای مثال، دزدی، آسیب زدن به دیگران،* کلاهبرداری، یا حتی رفتارهای پرخطر. در سطوح پیشرفته، *این افراد می*توانند خیلی خطرناک باشند، چون در کمال خونسردی دروغ می*گویند، کلاهبرداری می*کنند، آدم می*کشند و بدتر از همه این که اهل درس عبرت گرفتن یا متنبه شدن هم نیستند. اگر بارها و بارها مجازات شوند باز هم به خانه اول برمی*گردند. در واقع ضداجتماع*ها از شخصیت*هایی هستند که گاهی یک جامعه را درمانده می*کنند. مجموعه این مولفه*ها باعث می*شود که تشخیص افراد ضداجتماع مهم باشد.
حالا به نظر می*رسد که دانشمندان راهکاری تازه* برای تشخیص افراد ضداجتماع پیدا کرده*اند که ساده است و در آن امکان فریب هم کم*تر است. به گزارش لایوساینس، محققین به این نتیجه رسیده*ند که ما می*توانیم با استفاده از آزمون بویایی، ضداجتماع*ها را جدا کنیم.
در مطالعه*ای، روان*شناسان دانشگاه مک*کوئر استرالیا،* حس بویایی بیش از 70 شرکت*کننده در سن تحصیل در کالج را مورد آزمایش قرار دادند. هیچ*یک از این افراد،* سابقه بزهکاری یا ارتکاب جرم نداشتند. محققین از این شرکت*کننده*ها می*خواستند بوهای معمول،* مانند بوی قهوه، پرتقال و چرم را تشخیص بدهند و بین بوهای مختلف تمایز قایل شوند.
سپس به شرکت*کننده*ها آزمون*های شخصیتی داده شد که سطح همدلی و نیز گرایش*های ضداجتماعی را در آنان مورد بررسی قرار می*داد. مثلا در این آزمون*ها از افراد خواسته می*شد که بر اساس میزان موافقت خود، به جمله*های مختلف از 0 تا 5 نمره بدهند، جمله*هایی مانند: من از روی عمد چاپلوسی افراد را می*کنم تا آن*ها را طرف خودم نگه دارم. مردم گاهی می*گویند که من آدم بی*عاطفه*ای هستم. تا به حال پیش آمده که از طریق شکستن یا آسیب زدن،* به قصد دزدی یا خرابکاری وارد یک ساختمان یا خودرو شوم.
دلیل انتخاب این آزمون*ها این است که اختلال ضداجتماع در واقع یک اختلال شخصیتی است که فریبندگی ظاهری، فقدان همدلی و نیز گرایش*های تکانشی از مشخصه*های بارز آن هستند.
محققین این مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین احساس بویایی ضعیف*تر و رگه*های اختلال شخصیت ضداجتماع، همبستگی وجود دارد.
به گفته آن*ها، این نتایج منطقی به نظر می*رسند،* چون مطالعات پیشین نشان داده بودند که افرادی که رگه*هایی از اختلال شخصیت ضداجتماع از خود نشان می*دهند،* دارای فعالیت کمتری در لوب پیشانی مغزی خود هستند، منطقه*ای از مغز که با کنترل تکانه*ها و رفتار کردن بر مبنای هنجارهای اجتماعی مرتبط است. به علاوه، عملکرد نامناسب این قسمت از مغز، با ناتوانی و ضعف در حس بویایی همراه است.
بر اساس مطالعه*ای که در سال 2011/1390 منتشر شده بود، با استفاده از الگوی صحبت هم می*توان افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماع را تشخیص داد. ضداجتماع*ها وقتی در مورد جرایم خود صحبت می*کنند، در مقایسه با افرادی که ضداجتماع نیستند،* هیجان کم*تری از خود نشان می*دهند و بیشتر روی نیازهای اساسی خود تمرکز دارند.
گفته می*شود که افراد ضداجتماع حدود یک درصد از کل افراد جامعه را تشکیل می*دهند. آن*ها ممکن است سعی کنند طی ارزیابی*های روان*شناختی، جواب*های غیرواقعی بدهند. به همین دلیل هم، به باور این محققین، ارزیابی حس بویایی می*تواند روش جایگزین خوبی برای تشخیص آن*ها باشد.