مسئله افت فشار ناگهانی در سامانه یک آسانسور و بالابر هیدرولیکی همواره جزو مسائل مهمی است که ذهن طراحان را به خود مشغول می سازد. تغییرات فشار ناگهانی در هر سامانه هیدرولیکی بالابر منجر به ایجاد شوک به سیستم می شود و حرکت نرم و روان آسانسور را دستخوش تغییرات می کند آکومولاتور وسیله ای است ساده که می تواند برخی از این نوسانات را جبران نموده و به روانی حرکت آسانسور کمک می کند. عملکرد آکومولاتورآکومولاتور (انباره) وسیله ای برای ذخیره سیال هیدرولیک تحت فشار است. ذخیره سیال تحت فشار در واقع روشی برای ذخیره انرژی است که در زمان خاصی مصرف شود. احتمالا رایج ترین کاربرد آکومولاتور ها، پشتیبانی از شدت جریان خروجی یک پمپ و ادامه این جریان برای مدت کوتاهی پس از قطع جریان پمپ در یک سیستم هیدرولیک می باشد.در بیشتر آکومولاتور ها از انرژی ذخیره شده در یک گاز تحت فشار، برای تحت فشار قرار دادن سیال استفاده می شود. این نوع آکومولاتور، آکومولاتور با شارژ گازی نامیده می شود.کار یک آکومولاتور از آنجا آغاز می شود که محفظه گاز آن تحت فشار مشخصی که شارژ اولیه نامیده می شود، شارژ شده و بدین ترتیب پیستون داخل آکومولاتور به پایین حرکت می کند. پس از شارژ اولیه یک آکومولاتور می توان آنرا به سیستم هیدرولیک وصل کرده و سیال را به دهانه اصلی آن هدایت کرد. با ورود سیال هیدرولیک به قسمت پایین آکومولاتور، پیستون به طرف بالا رانده می شود و گاز موجود در بالای پیستون متراکم می شود. تراکم این گاز باعث افزایش فشار آن شده و این فشار به سیال هیدرولیک نیز وارد می شود. پیستون به راحتی می تواند بلغزد، بنا براین همیشه فشار سیال هیدرولیک و گاز برابر است.شارژ کردن آکومولاتوراگر فشار سیال هیدرولیک ورودی به آکومولاتور در بالابر آنقدر زیاد باشد که حجم گاز به نصف حجم اولیه برسد، اصطلاحا گفته می شود که آکومولاتور کاملا شارژ شده است. در این حالت، آکومولاتور تبدیل به یک مخزن سیال تحت فشار کوچک می شود که می تواند اندکی انرژی به سیستم بفرستد. اگر فشار سیستم بالابر افت کند، به طوری که فشار در آکومولاتور بالابر بیشتر باشد، مقداری از سیال هیدرولیکی درون آکومولاتور به سیستم وارد می شود. با خروج این سیال، حجم گاز افزایش یافته و فشار آکومولاتور کاهش می یابد. بنابراین با خروج تدریجی سیال هیدرولیک از آکومولاتور، فشار آن تدریجا کاهش خواهد یافت. برای درک بهتر عملکرد آکومولاتور باید این پدیده به خوبی درک شود. هنگامی که فشار در سیستم فراتر رود، مجددا سیال به درون آکومولاتور بالابر جاری شده و آن را شارژ می کند. اغلب آکومولاتور ها به همین صورت کار می کنند، یعنی به هنگامی که سیستم پر فشار است، آکومولاتور بالابر شارژ شده و انرژی ذخیره می کند و هنگامی که سیستم کم فشار است، آکومولاتور بالابر فشار خود را به سیستم تخلیه می کند.بالابر هیدرولیکی آسیا برج- redirect.php?a=asiabalabar.com