بازرسی گیربکس جرثقیل در این مرحله از بازرسی فنی جرثقیل ، بازرسی گیربکس بالابر اصلی و کمکی انجام میشود. در بعضی از جرثقیل ها دو الكتروموتور و گيربكس و مجموعه بالابر به کار گرفته میشود که وظیفه یک گیربکس جابجايي بارهاي سنگين و يكي جهت جابجايي بارهاي سبك می باشد. خوب برای بازرسی وضعيت صداي گيربكس و عملكرد سيستم ترمز ابتدا توسط ريموت كنترل به سمت بالا وپايين حركت داده مي شود و در جريان حركت وضعيت صداي گيربكس و عملكرد سيستم ترمز مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس موارد ديگري از قبيل اتصالات شاسي گيربكس و كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي نيز بررسي مي گردد . بازرسی گیربکس حرکت طولی و عرضی جرثقیل معمولا جرثقیل هایی که دارای دو پل می باشند دو عدد گيربكس حركت طولي كه داراي دو الكتروموتور سنگرون دارند که از يك كنتاكتور تغذيه مي کنند. به همین دلیل با هم حرکت می کنند. گيربكس بین دو ضربه گير که در طول سالن قررار دارد که از ميكروسوئيچ ها برای جلوگیری از برخورد جرثقيل با ضربه گيرهاي انتهاي ريل يا به اصطلاح End Stop برای افت سرعت يا ايست كامل جرثقيل استفاده می شود بازرسی این بخش به همراه بازرسی وضعيت صدا ، عملكرد سيستم ترمز اتصالات شاسي ، كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي گيربكس انجام میشود. بازرسي كالسكه جرثقیل در جثقیل هایی که داراي كالسكه می باشند باید وضعيت قرار گيري الكتروموتور ، گيربكس بالابر بر روي كالسكه ، وضعيت اتصالات ، دارا بودن حفاظهاي خروج كالسكه از ريل ، وضعيت حفاظها و راهروهاي ارتباطي كالسكه ، و هم ترازي و هم محوري با ريل و مسير حركت مورد بازرسی قرار گیرند. بازرسي از قلاب (هوك) جرثقیل بازرسي قلاب از بخش های هم بازرسی جرثقیل ادواری مي باشد که در اين قسمت وضعيت عمومي قلاب ، چرخش حول محور عمودي ، چرخش حول محور افقي ، مشخصات قلاب، وضعيت اتصال پين قاب به قلاب كه با توجه به وزني كه جابجا مي نمايد باید مطابق با استاندارها باشد و شاخص دهانه قلاب اندازه گيري مي شود . در خصوص شاخص دهانه قلاب لازم به ذكر مي باشد كه اين فاصله بر روي قلاب مندرج مي باشد و با اندازه گيري ساليانه اين فاصله ، مشخص خواهد گرديد كه دهانه قلاب باز گرديده است يا خير . بازرسي زنجير جرثقیل استاندارد هایی که در بازرسی زنجیر جرثقیل باید مورد استفاده بازرسی فنی جرثقیل قرار گیرند شامل : ISO ۰۶۱۰ , ISO ۱۸۳۴ , ISO ۱۸۳۵ , ISO ۱۵۲۰ , ISO ۴۷۷۸ , ISO ۷۵۹۲ , ISO ۷۵۹۳ با در نظر گرفتن کاربرد جرثقیل و مطابق با جدول استاندارد تحمل ظرفیت باری ، ابعاد حلقه هاي زنجير اندازه گيري مي شود در این مرحله از تست جرثقیل وضعيت محفظه زنجير ، تناسب طول زنجير با كاربري، روغنكاري زنجير نيز مورد بازرسي قرار مي گيرد. علاوه بر موارد بالا بازرسی درام ، سیم بکسل، قرقره، كابين، Spreader ، خيز پل ، شناسنامه و مشخصات فني الكتروموتور بالابر اصلي و بسیاری از مواد دیگر توسط کارشناس بازرسی فنی جرثقیل جهت صدور گواهی سلامت جرثقیل اعططا می شود. redirect.php?a=karenlift.com/