زمین به متراژ1250متر قطعه573 از اراضی گمرکجهت تکمیل اطلاعات از موقعیت ومشخصات منطقه و زمین به بخش اطلاعات مناطق غرب شهریار که در سایت ما موجود است مراجعه نمایید.شماره آگهی : 845 قیمت : 0تومان اتاق های خواب : 0حمام و سرویس بهداشتی : 0 حمام و سرویس بهداشتی نیمه : 0منطقه : 0 مترمربع سال ساخت : 0مساحت : 0 مترمربعباغ ویلا شهریار بهار ملک redirect.php?a=gardenshahriar.com