تفکر خلاق

تفکر خلاق به انسان کمک میکند تا در برابر شرایط و مشکلات جدیدی که با آنها آشنایی ندارد، بتواند راه حل مناسب را پیدا کند.در واقع، تفکر خلاق یا همان*خلاقانه فکر کردن یعنی علی رغم وجود راه حل های کلیشه ای و قدیمی، راه حل نو و تازه پیدا کردن.کاربرد مهارت تفکر خلاق

 • باعث میشود دیدگاه تونلی نداشته باشیم یعنی صرفا از یک یا چند زاویه مختصر به مساله نگاه نکنیم. بلکه مساله را از زوایای مختلف نگاه کرده و بررسی کنیم.
 • می توانیم راه حل های متنوع و تازه ای برای مشکلات زندگی مان پیدا کنیم.
 • در مقابل مشکلات دچار ناامیدی نمی شویم و با مشکلات مبارزه میکنیم.
 • از بسیاری از آسیب های روانی، اجتماعی مانند اعتیاد، بی بند و باری، بزهکاری، فرار از خانه و ... پیشگیری میکند.

مراحل*تفکر خلاق

 1. فعلا تصمیم گیری نکنید :

  هر نوع تصمیم و عملی را فعلا عقب بیندازید.
 2. هیچ نوع داوری و قضاوتی انجام ندهید.

 3. با استفاده از روش بارش ذهنی بدون هر گونه سانسوری، راه حل های نو و بدیعی را به دست آورید.

 4. تا می توانید راه حل بیان کنید :

  هر چقدر تعداد راه حل ها بیشتر باشد احتمال موفقیت بیشتر است. زیرا از بین راه حل های زیاد، بهتر می توانیم مناسب ترین آنها را انتخاب کنیم.
 5. کیفیت راه حل ها مهم نیست، مهم، کمیت آنهاست:

  در تفکر معمولی، ما صرفا به دنبال راه حل های موثر و مفید هستیم اما در تفکر خلاق به دنبال تمامی راه حل ها، چه مثبت و چه منفی هستیم.

و در آخر، با استفاده از تفکر نقادانه، همه موارد را ارزیابی می کنیم.
موانع خلاقیت

" برخی باورها هستند که مانع اصلی خلاقیت محسوب می شوند. "
 • برای هر مشکلی فقط یک راه حل درست وجود دارد!

این، یک باور کاملا اشتباه است. بلکه می توان از طریق تکنیک بارش ذهنی، چندین راه حل برایش پیدا کرد.

 • من اصلا خلاقیت ندارم!

باید بدانیم که خلاقیت، یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین و تکرار دارد. هر چه بیشتر تمرین کنیم، خلاقیت در ما بیشتر رشد می کند.

 • من اصلا نمیتوانم مشکلاتم را حل کنم!

آگاه باشید که هر کسی این توانایی را دارد که مشکلات خودش را حل کند.
راه های افزایش خلاقیت

 1. سعی کنید به همه چیزهایی که در اطرافتان هست توجه کنید.
 2. با دیدگاه و نظرات مختلف آشنا شوید.
 3. سعی کنید نسبت به جهان پیرامون خود، خوش بین باشید.
 4. بدانید شما مسئول سرنوشت خودتان هستید. اعتقاد به بدشانسی را کنار بگذارید!
 5. هنگام مواجهه با مشکلات، ذهن خود را آزاد بگذارید تا هر راه حل ممکن را پیش رویتان قرار دهد.

مقالات مرتبط :
مهارت تفکر*نقادانه
مهارت حل مساله
مهارت تصمیم گیری