همدلی

همدلی یعنی توانایی درک و فهم احساسات دیگر افراد به شکلی که فرد بتواند خود را جای فرد مقابل بگذارد و از زاویه نگاه او به موضوع نگاه کند.ما در این مهارت*به درست یا غلط بودن رفتار فرد کاری نداریم! بلکه فقط می*خواهیم فرد را درک کنیم. کاربرد همدلی

 1. باعث ارتباط بهتر و عمیق*تر با دیگران می*شود.
 2. با وجود همدلی خیلی از خشونت*ها کاهش پیدا می*کند. معمولاً افراد خشن مهارت همدلی ضعیفی دارند، به همین خاطر است که به راحتی می*توانند به دیگران آسیب بزنند.
 3. جامعه*ای که همدلی در آن بیشتر باشد تبعیض و پیشداوری در مورد انسان*ها بر اساس نژاد، قومیت و ... کاهش می*یابد.

" فرهنگ صلح و مسالمت**آمیز زندگی کردن کنارهم را به ما می*آموزد ".اشتباهاتی که می*تواند همدلی را به عدم*همدلی و ایجاد احساسات منفی تبدیل کند:

کسب یک مهارت نیازمند آموزش، تمرین و تجربه است. چه بسا اشتباهات زیر و اشتباهات مشابه آن می*تواند باعث عدم درک و همدلی و حتی ایجاد احساسات منفی دیگر در فرد شود:
 1. نصیحت کردن
 2. سرزنش کردن
 3. مقایسه کردن
 4. بی*اهمیت جلوه دادن مشکل
 5. بزرگ نشان دادن مشکل
 6. هندوانه زیر بغل گذاشتن با تعریف و تمجید نابجا

اصولی که باید در بیان همدلی رعایت کنید:

 1. گوش کردن فعال: • کارتان را کنار بگذارید.
 • به صورت طرف مقابلتان نگاه کنید.
 • به صحبت*هایش با دقت گوش کنید.
 • با بیان کلماتی مثل آها، هوم، خب و حرکات بدنی مثل تکان دادن سر و ... نشان دهید که دارید به حرفهایش توجه می*کنید.
 • هر از گاهی سوالاتی از او بپرسید.


 1. توجه به احساس و هیجان فرد مقابل:

  با این کار ما به فرد نشان می*دهیم که برای ما مهم است و او را درک می*کنیم که نتیجه آن ایجاد آرامش در فرد می*شود. به طوری که فرد با وجود این آرامش، بهتر می*تواند مشکلاتش را حل کند.
 2. خود را جای فرد مقابل بگذارید و از زاویه نگاه او موضوع را نگاه کنید:

  اگر شما جای او بودید چه احساسی داشتید؟ چه حالی به شما دست می*داد؟
 3. بعد از درک احساسات و هیجاناتش از تکنیک انعکاس استفاده کنید.

  فقط کافیست همان کلماتی که طرف مقابل برای بیان احساساتش به کار می*برد را بیان کنید. مثلاً فرد به دوستش گله می*کند که از رفتار او درفلان کلاس ناراحت شده است. برخورد همدلانه: متوجه شدم که از رفتار من در فلان کلاس ناراحت شده*ای.
 4. برخورد همدلانه*تان باید توام با احساس و عاطفه باشد.


مقالات مرتبط :
مهارت خودآگاهی