در نوپا بودن صنعت بیمه نسبت به بسیاري از صنایع برتر و تاثیر گذار در جهان شكي نیست بخصوص آنكه برخی كشورها به تازگی بیمه واقعی و پیشرفته را در كالبد حكومتی خود تجربه می كنند اما صنعت بالابر در جهان با تمام پيشرفتهاي چشمگير خود مقابل صنعت بيمه نو پا است و براي پيشرفت بيشتر دست به دامان آن شده است. تعريف دقيقي از بيمه و مزاياي آن در دست هيچ استاد دانشگاهي نيست چرا كه اين صنعت بزرگ و پيچيده در تعامل مستقيم با بيمه شده است و به نسبت نوع بيمه است كه مي شود ارزش بيمه را نيز تعريف كرد.بالابر در جهان تكنيكي امروز براي فراهم ساختن امنيت جاني افراد با مشكلات فراواني روبرو است و گاه پيش مي آيد كه يك حادثه ساده يك شركت توليدي بزرگ و پيش كسوت را به زانو در مي آورد. در چنين شرايطي تزريق بيمه در بدنه صنعت حمل كالا و بالابر هاي غول پيكر در آسمان خراشهاي بزرگ وبلند يك ضرورت انكار ناپذير است. اين ضرورت تا جايي پيش روي داشته كه برخي شركت ها براي به رخ كشيدن ميزان بيمه و ويژگي هاي خاص آن در درمان پس از حادثه احتمالي حتي ضرر مالي هم دارند اما آن را به نام هزينه براي تبليغات توجيه مي كنند.بد نيست بدانيد كه كمپاني هيام هاير آلمان براي بيمه محصولات خود تيمي 500 نفره از كارمندان آموزش ديده دارد كه هر هفته با سرزدن به بالابر هاي نصب شده از چگونگي عملكرد آنها اطلاع دقيق كسب كرده و حتي گاهي نظافت بالابر ها را نيز براي جلب رضايت مشتريان بر عهده مي گيرند. از ديد مديريت اين شركت اتاقک آسانسور ويترين شخصيت توليد كننده و نصب كننده آن است و بايد هميشه در ايده آل ترين شرايط باشد. اين شركت معمولا از مشتري هزينه بيمه را به نصف دريافت مي كند تا از اين طريق مشتري بيشتري داشته باشد.بالابر صنعتی آسیا برج- redirect.php?a=asiabalabar.com