حقایقی از مو و شامپو برخی مردم در مورد اثرات جانبی و احتمالی فرمولاسیون شامپو ها احساس نگرانی می*كنند . در این مورد گروهی از متخصصین علم فوق نتایج كار خود را به صورت زیر آورده اند : 1- شامپو هیچ اثری بر رشد موها ندارد. 2- اجزا موجود در اغلب شامپو ها ( بیش از 90%) هیچ ضرری بر مو و پوست سر ندارد. 3- شامپو ها هیچ تغییری در خواص فیزیكی مو مانند الاستیسیته و قدرت و استحكام آنها ندارند . 4- هیچ شواهدی مبنی بر اینكه شامپوها باعث حبابهای مو می*شوند وجود ندارد. 5- هیچ شواهدی مبنی بر اینكه عوامل حالت دهنده سیلیكونی كه معمولا در شامپو های 2در 1 و كرمی*استفاده می*شوند باعث رنگ دهی و ایجاد فر در موها می*شود وجود ندارد. مو و روشهای مراقبت ازآن موهای نرمال و معمولی : 1- مویی كه چرب وخشك نباشد. 2- رنگ و فر نشده باشد. 3- استیل و حالت خود را خوب نگه دارد. 4- اغلب اوقات زیبا و سالم به نظر برسد . اگر شخصی دارای موهایی با هریك از حالات بالا باشد بهتراست كه شامپو و نرم كننده مخصوص آنرا انتخاب كند. موهای نازك و چرب: 1- همواره نرم می*باشد. 2- فاقد حجم است و براحتی روی سر می*خوابد. 3- به سختی حالت می*گیرد زیرا استیل و حالت خود را نمی*تواند حفظ كند . 4- پس از شامپو كردن بزودی چرب می*شود . كسانی كه چنین مویی دارند بارها تجربه كرده اند كه چگونه چربی موی سر ، باعث چسبیدن موی آنها به سرشان می*شود و چگونه گردو غبار هوا تنها پس از یك تا نهایت دو روز باعث كثیف به نظر رسیدن موی سر شان می*گردد و همچنین به خوبی میدانند كه حالت موی سر ، براحتی تحت تاثیر فعالیت غدد سباسه و مترشحه چربی پوست سر است . در واقع در افراد دارای موی چرب ، چربی موی سر خود بخود و بطور یكنواخت بر روی موها پخش نمی*شود البته وقتی پوست سر با دست لمس شود چربی آن احساس می*گردد.توصیه می*شود زمانیكه موی سر خود را حالت می*دهید سعی كنید زیاد آنرا لمس نكنید تا چربی موی سر به كل موها منتقل نشده و حالت موها از دست نرود. در هر صورت برای چنین مویی ، بایستی موها با یك شامپوی پاك كننده ، خوب شسته شده سپس ساقه آن با یك نرم كننده متناسب با همین نوع از مو نرم شود تا چربی آن بهتر كنترل شده و از ویرانی آن جلوگیری شود. موهای خشك یا آسیب دیده : 1- كدر به نظر می*رسند. 2- خشك و خشن لمس می*شوند. 3- به آسانی گره می*خورند. 4- به سختی شانه یا برس می*شوند. 5- فر- رنگ و دكلره شده اند .انتهای آنها دو شاخه است. 6- فر ریز زیاد دارند. برای این نوع از موها شامپو و نرم كننده مخصوص خودشان بایستی استفاده شود اما دقت بیشتری در مورد نحوه استفاده دفعات شستشو بایستی منظور شود مهمتر اینكه استفاده از شامپو ها ی كرمی*، روغنها و كرمهای مو برای این نوع از موها بیشتر توصیه می*گردد. منبع:moayyeri.ir