راه بند دستگاهی است مناسب برای کنترل ورود و خروج وسایل نقلیهمناسب برای پارکینگ ها و اماکن پرترددآخرین راه بند آسیابرج تحویل مجموعه دامداری ناصری منش گردید.بالابر صنعتی آسیا برج-redirect.php?a=asiabalabar.com