شرکت حمل و نقل و بسته بندی اثاثیه منزلاتوبار و باربری روز یک شرکت باربری می باشد که خدماتی نظیر حمل و نقل ،بسته بندی اثاثيه منزلبرای اسباب کشی را در استان تهران انجام می دهد ، این شرکت دارای مجوز از اتحادیهباربری تهران می باشد و خدمات خود را زیر نظر اتحادیه باربری های تهران انجام می دهد با تخصصی که در عرصه حمل بار و حمل اثاثیه داریم شما را تا اخرین مرحله اسباب کشی یاری خواهیم کردشرکتاتوبارو باربری تهران از ماشین های مسقف و موکت کاری شده برای حمل اثاثیه منزل استفاده می کند این باربری با خدمات شبانه روزی و هفت روز هفته آماده خدمت گزاری به شما ساکنین استان تهران را دارداز مراحل اولیه اسباب کشی تا مرحله آخر اسباب کشی در کنار شما هستیم کار را بدست ما بسپاریدکار را به دست یک شرکتباربریمعتبر در تهران بسپارید خدمات را از باربری ما بخواهید از بسته بندی تا حمل اثاثیه منزل را برایتان انجام خواهیم داد با ما در تماس بگیرید.redirect.php?a=roozfreight.ir/