مهارت زندگی ، در همسرداری موفق و داشتن زندگی شاد، کمک قابل توجهی به ما خواهد کرد.کافی است که ما راه درست را از نادرست انتخاب کنیم.کافیست یاد بگیریم، در موقعیت های مختلف، چطور باید رفتار کنیم.بدانیم که هر فردی حریمی دارد. چه شما و چه همسرتان باید از قوانینی پیروی کنید. زندگی موفق هم قوانین خاص خودش را دارد.بیایید برای داشتن آرامش، موفقیت، شادکامی، سرزندگی و داشتن فرزندانی فرهیخته و در نهایت جامعه ای سالم، از خودمان شروع کنیم.وقتی مهارت های ضروری برای زندگی موفق را یاد میگیرید، آرامش بیشتری به خودتان هدیه میدهید.ازدواج، حاصلِ پیوندِ دو جنسِ مخالف با نگاه و دنیای متفاوت است.بیایید یاد بگیریم در کنار این تفاوتها چطور به فرد مقابل احترام بگذاریم.و کاری کنیم که او هم به ما با اشتیاق احترام بگذارد.مهارت های زندگی چه هستند؟ده مهارتی است که سازمان بهداشت جهانی آنها را به عنوان ده مهارت زندگی همه ما معرفی کرده که هرکس برای داشتن زندگی فردی واجتماعی موفق، باید این توانایی ها را کسب کند.ده مهارت زندگی که سازمان بهداشت جهانی معرفی کرده است :مهارت خودآگاهیمهارت همدلیمهارت روابط بین فردیمهارت ارتباط موثرمهارت مقابله با استرسمهارت مدیریت هیجانمهارت حل مسالهمهارت تصمیم گیریمهارت تفکر نقادانهمهارت تفکر خلاقحالا ممکن است این سوال، برای شما پیش بیاید که کاربرد این ده مهارت زندگی در زناشویی چیست؟شما با یادگیری این ده مهارت،می آموزید که چطور با تفاوت ها بدون لطمه زدن به خودتان کنار بیایید.هنگام ناراحتی یا عصبانیت چطور واکنش نشان دهید.چطور خواسته خودتان را بدون ایجاد رنجش در همسرتان بیان کنید.هنگام بوجود آمدن ناراحتی در همسرتان چطور به او آرامش دهید.چطور با خانواده همسرتان رفتار کنید و مراقب حفظ حریم ها باشید و ... .در مقاله بعدی راجع به تک تکِ این مهارت ها در داشتن یک زندگی موفق زناشویی، صحبت خواهم کرد.