با عرض سلام،یه راست میرم سراغ اصل مطلب :اگر کسی مایل به همکاری برای ترجمه کتاب ها و خاطرات مرتبط به ارتش و نقش ارتش در دفاع مقدس هست، لطفاً اینجا اعلام کنه !نیازمندی ها:گرافیست، مترجم در درجه اول !!!اگر کسی به زبان خاصی تسلط داره یا آماده هر گونه همکاری هست، لطفاً اعلام کنه !!!