ایزو (ISO) علامت اختصاری سازمان بین المللی استاندارد است. این اصطلاح ، استانداردی جهانی است که به کارگیری هر یک از آن ها نماد داشتن مجموعه ای از امتیازات و برتری هاست. استانداردهای ایزو موجب آسانتر و صحیح تر شدن تجارت و بازرگانی بین کشوها شده و از مصرف کنند گان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی را آسانتر می کند. اقدامات ایزو در کل، منتج به موافق نامه های بین المللی گشته که در نهایت به شکل استانداردهای بین المللی منتشر شده است.مراحل اخذ ایزو :1. تصمیم و تعهد مدیریت به پیاده سازی صحیح و مناسب سیستممرحله اول مربوط می شود به تصمیم و تعهد مدیریت به پیاده سازی و اخذ گواهی نامه ایزو. در این مرحله اهداف و دلایل اجرای استاندارد معین می گردد. باید منابع مورد نیاز مانند نیروی انسانی، بودجه، تجهیزات و … تأمین شده و کارکنان را در راستای اجرای سیستم تشویق کرده تا انگیزه لازم را داشته باشند.2. انتخاب یک مشاورانتخاب یک مشاور با دانش مشاوره کافی، تجربه حرفه ای، تأییدیه های معتبر که بتواند در پیاده سازی مناسب سیستم مؤثر باشد.3. آگاهی کامل از سازمان و آنالیز صحیح وضعیت سازمان4. ارائه آموزش های مورد نیاز به مدیران و کارکناندر این مرحله باید آموزش های عمومی به کارکنان و آموزش های تخصصی به افراد کلیدی و اصلی سازمان داده شود.5. تشکیل کمیته راهبری و کمیته اجرایی6. طرح ریزی سیستم که به وسیله کمیته های راهبری و اجرایی سازمان بانظارت مشاور انجام می شود.7. تدوین مستندات مورد نیاز سیستم مانند تدوین نظامنامه، تدوین روشهای اجرایی، تدوین خط مشی و اهداف و تهیه فرمها، دسنورالعمل های کاری و مدارک مورد نیاز.8. اجرای سیستم بعد از رفع نمودن مشکلات و از بین بردن عدم انطباقها.9. ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق هاانجام ممیزی داخلی از راههای اندازه گیری فرایندها می باشد. ممیزین داخلی مسؤلیت کنترل و نظارت اجرای برنامه را برعهده دارند. چنانچه این افراد عدم اجرای برنامه ها و مستندات را گزارش دهند . مدیریت باید موانع را از بین برده و اقدامات اصلاحی را انجام دهد. در غیر اینصورت و عدم ایراد در گزارش ممیزین داخلی سازمان ، وارد مرحله بعدی ممیزین خارجی می شود.10. ممیزین خارجی و صدور گواهینامه و استقرار نظام مدیریتممیزین شرکت گواهی کننده در محل سازمان متقاضی حاضر شده و درخواستی مبنی بر ممیزی نظام مدیریت مطابق با استاندارد را تهیه می نمایند.چنانچه برنامه ها مطابق استاندارد تدوین، اجرا و اثبات شده باشد سازمان برای اخذ گواهی نامه توصیه شده و گواهی نامه را دریافت می کند. این گواهی نامه دارای اعتبار سه ساله بوده و در این مدت چند بار در سال ممیزهای مراقبتی جهت اطمینان از رعایت الزامات استاندارد اقدامات لازم را به عمل می آورند.در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با استاندارد ایزو با مشاورین ما در ثبت ایده تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما در تمامی مراحل اخذ ایزو همراه شما بوده و در راستای تحقق اهدافتان شما را یاری می رسانند.ثبت شرکت ایده - redirect.php?a=*ideacompanyregister.com