کتاب الکترونیکی برای طراحی لوگوبا سلاممن خیلی علاقه دارم طراحی لوگو بصورت حرفه ای رو یاد بگیرم دنبال کتاب الکترونیکی می گردم که این کار رو بطور حرفه ای یاد بده و در این کار ایده های کاررو بهم یاد بده .ممنون می شم اگر دوستان کتابی در این زمینه بهم معرفی کنن.با تشکرجراحی گوشعمل جراحی بینیکوچک کردن سینه