مخترع و معروف شویدمشاوره رایگان و ثبت اختراع بنام متقاضی تضمینی قانونی و عضویت در انجمن مخترعین09382632553 با مهندس جماعت دارای دهها اختراع عضو بنیاد نخبگان کشورredirect.php?a=ekhteraa.com/ ekhteratiran@ 09127446389