حمل و نقل در امر تجارت نقش مهمی دارد و طبیعی است بدون آن تجارت ممکن نیست. حمل و نقل از راه خشکی و دریا از زمان قدیم معمول بوده و با گذشت زمان تکامل یافته تا به پایه امروز رسیده است. امروزه موضوع حمل و نقل از مسائل مهم می باشد ؛ زیرا برای تجارت کالا یگانه وسیله ارسال و دریافت است و در امر سیاحت نیز نقش عمده دارد. به همین دلیل شرکت های بزرگ کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن ، ترموا و غیره تشکیل شده که مخصوصاَ دخالت زیادی در زندگی روزمره انسان دارند و قاعدتاَ باید تحت نظم معینی درآیند.انواع حمل و نقل به سه دسته دریایی ( اقیانوسی ) ، هوایی و جاده ای تقسیم بندی می شود. در حمل و نقل دریایی، ظرفیت کافی برای حمل محموله های بزرگ از محصولات متنوع مانند مواد اولیه ، کالاهای نیمه ساخته و کالاهای ساخته شده وجود دارد. جا به جا کردن کالا به صورت قطعات بزرگ بسته بندی شده و یا آن هایی که مثل کانتینر و پالت ها در یک محفظه متمرکز شده اند به این طریق انجام می شود.انجام فعالیت نمایندگی کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر وکشتیرانی می باشد که سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت شرکتهای موجود وبا رعایت مفاد قانونی اقدام به صدور مجوز خواهد نمود. شرایط لازم جهت اخذ مجوز به قرار ذیل است :شرایط مدیر عامل شرکت کشتیرانی1. تابعیت ایران2. حداقل سن ۲۵ سال3. عدم اعتیاد به مواد مخدر4. نداشتن سوء* پیشینهٔ کیفرى5. تدین به یکى از ادیان رسمى جمهورى اسلامى6. عدم اشتغال به سمت مشابه در سایر شرکت*ها7. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائمشرایط اعضاى هیات مدیره به قرار ذیل است :1. تابعیت ایرانى و مقیم ایران بودن2.عدم اعتیاد به مواد مخدر3. نداشتن سوء پیشینه کیفرى4. داشتن حداقل ۲۰ سال تمام5. تدین به یکى از ادیان رسمى جمهورى اسلامى ایرانمديرعامل بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس با چهار سال سابقه ، فوق ديپلم با شش سال و يا ديپلم با هشت سال سابقه كار مفيد اجرايي در بخش عمليات كشتيراني و يا نمايندگي كشتيراني باشد .تبصره: شرط مدرک تحصیلی برای مدیران عامل فعلی شرکت هایی که تا تصویب این آیین نامه مجوزهای مربوطه را از سازمان دریافت نموده اند، لحاظ نمی گردد.همچنین ایجاد شعبه منوط به معرفی و به کار گماری یک نفر مدیر شعبه حائز شرایط ذیل می باشد :مدیر شعبه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ذیل بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی باشد.مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی1. دو نسخه نسخه اصل اساسنامه2. دو نسخه اصل شرکتنامه3. دو نسخه اصل اظهارنامه ( تقاضانامه )4. دو نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی5. دو نسخه اصل صورتجلسه هیات مدیره ( در صورت داشتن هیات مدیره )لازم به توضیح است تمامی صفحات می بایست توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.نکته :– کلیه سهام شرکت های نمایندگی باید بانام باشد.– مدت اعتبار مجوز صادر شده چهار سال تمام است و تمديد آن منوط به احراز شرايط ذکر شده خواهد بود .تبصره 1 : شرکت هایی که فعال می باشند و به صورت سالیانه گزارش فعالیت خود را به امور شرکت ها ارائه می نمایند نیاز به تمدید مجدد مجوز فعالیت ندارند .تبصره2 : در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت سال دوم ، امور شرکت ها نسبت به صدور تذکر کتبی به شرکت اقدام می نماید .تبصره3: در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت در پایان سال سوم سازمان نسبت به لغو مجوز فعالیت اقداممی نماید .ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com