امروزه انواع کواد کوپتر دوربین دار و کواد کوپتر حرفه ای تولید میشوند که برای استفاده های محتلفی کاربرد دارند از جمله در صنعت هواپیمایی و معادن و البته یکی از مصرف های آن برای سرگرمی میباشد و میتوان توسط آن لحظات زندگی خود را به ثبت برسانید و میتوان برای کسب اطلاعات بیشتر به مراکز و سایتهای اینترنتی مجاز مراجعه نمود و مقایسه نمود .redirect.php?a=*ershaco.com/452-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D 8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1