کارخانه لوارا ایتالیا تولید کننده پمپهای آبرسانی سانتریفیوژ چند طبقه عمودی خطی و یا In-Line به نام e-sv که می تواند فشار ماکزیمم خروجی را ۵۰ بار افزایش دهد و برای افزایش فشار یا ظرفیت خروجی از این پمپ ها به صورت ترکیب چندتایی سری و موازی استفاده می شود.این پمپ ها به طور گسترده در صنایع شیمیایی، معدنی، تصفیه آب، انتقال آب و صنایع غذایی بکارمی رود که با توجه به کیفیت بالا که در ۴ نوع ساخته می شود، کربن استیل، دو نوع استیل و تیتانیوم که کاربرد زیادی در صنعت دارد.این پمپ ها کاربرد وسیعی در صنایع گوناگون دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:– وزارت نیرو– وزارت نفت– شرکت های پیمانکار آب، تاسیسات و ساختمان– دیگر شرکت های تابع وزارت نیرو– نیروگاه ها– کارخانجات صنعتی– صنایع کشتی سازی– سایر صنایع