توصیه*های طلایی به پشت*میزنشین*هابا توجه به عوارض و بیماری*هایی که پشت میزنشینی به همراه دارد باید برای حفظ سلامت*تان دست به تغییرات بزنید؛ تغییرات بسیار ساده*ای که جانتان را نجات خواهد داد.۱. همیشه بعد از یک ساعت کار از پشت میزتان بلند شوید و این را هر ساعت تکرار کنید. مثلا اگر شما در روز هشت ساعت پشت میز می*نشینید باید هشت بار به مدت ده دقیقه از جای خود بلند شده و حرکات ورزشی و کششی انجام دهید.۲. اگر از دسته افرادی هستید که بیش از حد پشت رایانه می*نشینید سعی کنید تا می*توانید صفحه نمایش رایانه را روبه*روی چشم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]هایتان قرار دهید و سر و گردنتان را به حالت خنثی، به*طوری*که به جلو و عقب خم نشوند، نگه دارید. برای نگاه به صفحه نمایش*های کوچک هم خم نشوید و سرتان را جلو نبرید، تا می*توانید اندازه قلم نوشتاری*تان را بزرگ کنید تا براحتی دیده شود و موس و صفحه*کلید را نزدیک خودتان قرار دهید تا بدنتان خم نشود و دست*ها دور از بدن قرار نگیرند.۳. ارتفاع میز را اصولی تنظیم کنید تا آرنج و شانه*های شما بتوانند آزاد و شل قرار بگیرند و مچ دست*های شما خم نشوند. مواظب باشید کیست مویی در کمین شماست.۴. شما می*توانید با انقباض* عضلات شکم، با رساندن یک زانو به سینه و با کشش کمر، عضلات کمرتان را تقویت کنید. پاروزدن در حالت نشسته را هم فراموش نکنید و با بالا آوردن شانه*ها، کشیدن تنه و پایین آوردن آن، تاب دادن تنه، جلو آوردن چانه و تمرین*های گردن و چرخش گردن از گردن*درد جلوگیری کنید. همچنین شنای سوئدی انجام دهید، چون این حرکت ورزشی باعث تقویت فیله*های کمر و پیشگیری از کمردرد می*شود.۵. بعضی مواقع در همان حالت پشت میز نشستن هم می*توانید به سلامت*تان کمک کنید. مثلا با یک دست از پشت گردن، آرنج دست مخالف را گرفته و بکشید، انگشتان دست*هایتان را در هم گره بزنید و آنها را در زاویه*ای ۹۰ درجه به سمت جلوی قفسه سینه*تان بکشید و جمع کنید. در عین حال همان*طور که روی صندلی نشسته*اید سعی کنید روزی ۲۰ تا ۳۰ مرتبه با نوک انگشتان دست، شست پاها*یتان را لمس کنید.منبع: redirect.php?a=*goo.gl/QYth3p