سلام به برنامه نویس جاواباانگیزه برای همکاری در بزرگترین پروژه تحقیقاتی رباتیکی کشور در زمینه ربات انسان نمادر دانشگاه تهران نیازمندیم. تخصص*های مورد نیاز:مسلط به برنامه نویسی جاوادراکلیپس و آشناباgradleآشنایی با رباتیکآشنایی اولیه با سیستم عامل ربات ROS علاقه*مندان با ارسال رزومه با ایمیل زیر تماس بگیرند:control.ut95@gmail.com