کاشت مو BHT از جمله روشهای بسیار جدید برای ترمیم مو است که نیاز به دقت و مهارت زیاد دارد. این روش نیاز به بانک موی بسیار خوب دارد. در این روش که نیاز به تخصص بسیار بالا دارد ، برداشت مو از یک بانک موی غنی و پرپشت در بدن فرد انجام میشود. نواحی اطراف قفسه سینه ، کتف ، ران و کمر از جمله نقاطی است که برای بانک مو انتخاب میشود. موهای جدید را بین موهای موجود و یا کاشته شده قبلی میکارند که از تراکم و یکنواختی کافی برخوردار شود. استفاده از موی بدن برای موی سر دارای تفاوتها و محدودیتهایی نیز هست .موی بدن بطور کلی دارای تفاوتهای زیر در مقایسه با موی سر است: 1-جهت واحدهای فولیکولی مو 2-نوع پوست 3-عمق فولیکول مو در زیر پوست که معمولا در بدن بیشتر از سر است 4-ضخامت و حلقه مو یک پیوند موی موفق علاوه بر توجه به نکات فنی فوق نیازمند رعایت دقیق اصول پیوند و جراحی و درمان و مراقبت بعد از عمل است. عناصر کلیدی برای ایجاد یک پیوند موی مناسب و موفق به شرح زیر است: 1- انتخاب محل مناسب برای تامین کننده 2-شکاف فولیکولی مناسب در جهت مناسب 3-پیوند هیدراتاسیون و ذخیره مناسب 4-طراحی محل دریافت با زاویه مناسب 5-طراحی خط مو 6-قرار دادن دقیق گراف گاهی بانک برای مردان بانک سینه، ریش یا کمر انتخاب میشود. برای این منظور بررسی و معاینات دقیق و متعددی باید توسط پزشک انجام شود. منبع:redirect.php?a=tabrizhair.ir/