درس دومنتایج سه مطالعه انجام شده موید این واقعیت است که بیشترین مصرف آب در کشتزارها اتفاق می افتد و ردپای آب در کارخانجات کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. بیشترین آب آبی در آبیاری محصولات کشاورزی رخ داده و بیشترین آب خاکستری مختص کود مصرفی و ساخت مواد بسته بندی می باشد. نتایج فوق اهمیت مصرف آب در زنجیره تامین را در ارزیابی ردپای آب نشان می دهد. شرکتهایی که موارد اولیه مورد استفاده در تولید محصولاتشان جزء محصولات کشاورزی است می بایست بیشترین توجه را به این بخش از زنجیره تامین معطوف نموده تا امکان دستیابی به توسعه پایدار را فراهم نمایند.درس سومانجام ارزیابی دقیق از اثرات بالقوه آبی مستلزم داشتن درک صحیح از وضعیت آب در هر حوزه آبگیری، با توجه به محل حوزه و شرایط آن در فصلهای مختلف و همچنین میزان نیاز محصول کشاورزی به آب می باشد. میزان ردپای آب آبی، اهمیت ملاحظات جغرافیایی و فصلی منابع آبی را هویدا میکند، بطور مثال جهت تعیین استراتژی آبی لازم است اطلاعات مربوط به منابع ورود و محل خروج آب آبی ( مانند رودخانه، دریاچه و غیره) در دسترس باشد. صرف اعلام میزان متوسط سالانه ردپای آب نمی تواند تغییرات شرایط آبی در طول سال را مشخص نماید، بخصوص اینکه شرایط مصرف آب مواد و محصولات کشاورزی در طول سال کاملا متفاوت است. در مجموع در صورت تفکیک منابع آبی، مفهوم ردپای آب به منظور ارزیابی اثرات آبی و ریسکهای مربوطه، به شدت ارزشمند و مفید می شود، علاوه بر آن جمع آوری اطلاعات درست از میزان مصرف فصلی آب، کمک شایانی به اخذ تصمیمات صحیح و موثر در خصوص استراتژی استفاده از آب می نماید.درس چهارمبررسی حساسیت بالای برخی از پارامترهای ورودی در اندازه گیری ردپای آب در دو مورد از سه مطالعه صورت گرفته به انجام رسید. یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار در محاسبات، بازدهی محصول بود. بازدهی محصول با توجه به شرایط محیطی، آفت محصول و غیره می تواند سال به سال تغییر نماید. همچنین میزان بازدهی محصول با توجه به ملاحظات تامین کنندگان نسبت به اعلام دقیق و صحیح آن می تواند منجر به بروز عدم قطعیت بالا در محاسبات گردد.یکی دیگر از پارامترهای حساس و تاثیرگذار بر محاسبات، ردپای آب خاکستری است. در مطالعات صورت گرفته، دسترسی کافی به اطلاعات مربوط به کود و میزان شستشو و جاری شدن مواد آلود کننده آب وجود نداشت لذا بالاجبار ساده سازی در محاسبات صورت پذیرفت که این خود نیز می تواند باعث بروز عدم قطعیت در اندازه گیریها شود.از دیگر پارامترهای حساس می توان به استاندارد کیفیت آب اشاره نمود که در محاسبه میزان ردپای آب خاکستری در تحقیق تولید شکر از چغندر قند تاثیرگذار بود.برای دیدن دیگر مقالات به سایت ایزو ایران مراجعه فرمایید. نوشته شده توسط ایزو ایرانredirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]