طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکت های تجاری بوده که عبارتند از : شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.فعالیت شرکت تعاونی، اعم از اینکه تولیدی یا توزیعی باشد، از طریق همکاری اعضا صورت می گیرد و مبتنی بر کمک متقابل و اشتراک مساعی آنان با یکدیگر است.شرکت های تعاونی را می توان از لحاظ قبول به عضویت و تعداد اعضا در گروه های متفاوتی طبقه بندی نمود. در ذیل ، به توضیح راجع به حداقل تعداد اعضا در این تعاونی ها می پردازیم.1- شرکت تعاونی عامشرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد بوده و موسسین یا شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت ، سهام آن را به طور عموم عرضه کنند. حداقل اعضاء این گونه تعاونی ها ، 500 نفر خواهد بود.2- شرکت تعاونی خاصشرکتی که عضویت در آن منحصراَ برای گروهی از قبیل : کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، دانشجویان ، ایثارگران ، زنان ، مشاغل خاص و نظیر این ها آزاد باشد و محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.3- شرکت تعاونی بزرگشرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه هایی که تعداد اعضای تعاونی های عضو آن ها جمعاَ بیش از 2000 عضو باشند.4- شرکت تعاونی مصرفشرکت تعاونی مصرف مطابق ماده 79 قانون شرکت های تعاونی برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندی های اعضاء و خانواده های آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود :– تهیه آب مشروب– تامین وسایل توزیع برق– خدمات بهداشتی و درمانی– تدارک وسایل حمل و نقل– ایجاد باشگاه ها و رستوران ها– تاسیس انواع آموزشگاه هاحداقل اعضاء در این گونه شرکت های تعاونی باید 250 نفر باشد.5- شرکت تعاونی مسکنحداکثر تعداد اعضاء در شرکت تعاونی مسکن 500 نفر است.در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com