شــرکت ICS Great Middle East نمـاینـده رسـمی مرجع بین المللـی ICS در زمینه صــدور گواهینـامـه هـای ایزو سیستـمی، ایزو فنی، تاییدیه محصـول و جـوایـز کـیفی با ســابقــه 19 ســال فـعـالــیت در ایـــران می باشـد.صدور گواهی ISO 9001 با اعتبار از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) و مرجع اعتبار بخشی UKAS انگلستان، صورت می پذیرد.صدور گواهی نامه های سیستم های مدیریتی ISO 14001، ISO 27001، ISO 50001، ISO 13485 با اعتبار بخشی UKAS انگلستان، صورت می پذیرد.صدور گواهی نامه های فنی با اعتبار مرجع USAS امریکا، صورت می پذیرد.خانه ایزو ایران icsiranredirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]