صرافی ها بر دو قسمند: صرافی نوع اول: صرافی که صرفاٌ مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد.صرافی نوع دوم: صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.نکته 1: ثبت شرکت های صرافی صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. نکته2: تاسیس صرافی (نوع یک و دو) چنانچه توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد فقط در قالب شرکت های تضامنی و در غیر این صورت توسط موسسات اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است.نکته 3: تاسیس شعبه توسط صرافی ها ممنوع است.نکته4: حداقل سرمایه جهت صرافی های نوع اول پنجاه میلیارد ریال و صرافی های نوع دوم دویست میلیارد ریال تعیین گردیده است که می بایست تماماٌ به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد. مدارک لازم جهت ثبت شرکت صرافی 1-مشاوره با سامانه فکر برتر2-انعقاد قرارداد3-تهیه مدارک لازم4-امظاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز5-طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها هزینه: دستمزد ده ملیون ریال+ واریزی ها و حق الثبت های دولتی .ثبت شرکت فکر برتر - redirect.php?a=*companyregister.ir