شرکت تبلیغاتی چیست ؟جهت ورود به این در ابتدا شایسته است تعریفی از تبلیغات ارائه نماییم تا نوع و چگونگی فعالیت این نوع شرکت ها اشکار شود.در تعریف تبلیغات به یکی از زیباترین تعابیر از کتاب تبلیغات چیست از فلتچر اشاره می نماییم:در گذشته، تبلیغات، به عنوان تنها راه ارتباط با مشتری و ارسال پیام به او تلقی می*شد. اما امروز دانش بازاریابی به ما آموخته است که هر محصول یا خدمت یا برند، به شکل*های مختلف با مخاطب و مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل خود رابطه برقرار می*کند.از همین تعبیر ساده می توان به گستردگی بازار تبلیغات مدرن امروزی پی برد ، شرکت های تبلیغاتی در زمینه ایجاد ، طراحی و پیاده سازی انواع تبلیغات، با استقلال کامل از مشتری ها عمل می کنند و بر روی مفاهیمی از قبیل ارزش دهی به محصولات یا خدمات مشتری تمرکز یافت و پیام صاحبان شرکت ها را به سمع و نظر سایرین می رسا ند. همچنین، یک شرکت تبلیغاتی می تواند استراتژی های بازاریابی و برندینگ و فروش های فوق العاده را برای مشتری خود طراحی کند .به عبارتی مهمترین وظیفه یک شرکت تبلیغانی دریافت پیام از صاحبان مشاغل و انتقال آن به شکلی خلاقانه و هنرمندانه می باشد.اکنون به بررسی شرایط و ضوابط لازم جهت اخذ مجوز تبلیغاتی می پردازیم:در ابتدا توجه داشته باشید که برای ثبت این نوع شرکت ها می بایست در ابتدا مجوز لازم اخذ گردیده و سپس نسبت به ثبت آن اقدام نمود.در واقع، اصلی ترین وجه تفاوت ثبت شرکت های تبلیغاتی با دیگر شرکت هایی که ملزم به اخذ مجوز نمی باشند ،نیاز به اخذ مجوزی است که به واسطه ی قید کردن کلمه ی تبلیغات می بایست نسبت به دریافت آن اقدام نمود.بنابراین پس از انجام اقدامات لازم و اخذ مجوز ، جهت انتخاب قالب اصلی شرکت تبلیغاتی از بین موارد ذیل با توجه به شرایط و روابط شرکاء یکی از قالب های زیر را برگزینید:ثبت شرکت تبلیغاتی در قا لب شرکت های با مسئو لیت محدودثبت شرکت تبلیغاتی در قا لب شرکت های سها می خاصثبت شرکت تبلیغاتی در قا لب شرکت های موسسات غیرتجاریشرایط و مدارک لازم جهت اخذ جواز تأسیس شرکتهای تبلیغاتی1- ارایه تقاضا نامه به ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی2- چهار قطعه عکس 3 در 4 ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز )3-اصل و کپی کارت ملی ، پشت و رو برابر با اصل شده در دادگستری یا دفاتر رسمی ( مسئول و صاحب امتیاز )4-اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه ، یک سری کامل برابر اصل شده در داد گستری یا دفاتر اسناد رسمی ( متقاضی و مدیر مسئول)5- تصویر کارت پایان خدمت یا معا فیت دایم برا بر با اصل شده ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز)6-گواهی عدم سو پیشینه موثر کیفری با معرفی ادراه کل ( مدیر مسئول و صاحب امتیاز )7- تایید اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل8-تکمیل فرم مشخصا ت فردی9-اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فارغ التحصیلی برابر اصل ( مدیر مسئول و متقا ضی)از مهمترین سازمان های مرتبط با راه اندازی و توسعه شرکت تبلیغاتی می توان به ادارات ونهاد های ذیل اشاره نمود:1- ادراه کل ثبت شرکت ها2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی3- مرکز الکتر ونیک وزرات صنعت و معدن و تجارت4- سازمان صدا وسیما5- شورای شهر و شهرداری را می توان عنوان نمود. ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com