تجارت بین المللی و بنا به تعبیری صادرات و واردات یکی از رشته هایی می باشد که بشر از دیر باز بدان پرداخته است و فعالیت در این رشته قدمتی دیرین دارد، امروزه نیز با توجه به وسیع شدن سطح ارتباطات بین المللی فعالیت تجاری رشد چشمگیری داشته است و افراد زیادی مایل به فعالیت در شکل امروزی و مدرن این رشته می باشند . یکی از نخستین گام ها در راه انداز این کسب و کار نیز ثبت شرکت می باشد. در این مقاله به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت در این رشته می پردازیم:صادرات به معنای انتقال کالا یا خدمات از یک کشور به کشور دیگر است، به نحوی که این انتقال از مسیر رسمی و گمرگی بین کشورها صورت گرفته باشد. در این مرحله فروشنده کالا یا خدمات را(صادر کننده) و خریدار کالا یا خدمات را ( وارد کننده ) می نامند.صادرات نقطه آغاز برقراری ارتباط اقتصادی با سایر کشورهاست و یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد. در آمد حاصل از این فروش تولیدات و یا خدمات به کشورهای دیگر ،در آمد ارزی کشور نامیده می شود که تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشوره دارد .حال می پردازیم به بررسی موارد قانونی جاری بر امر صادرات و واردات:به موجب ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات ، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می شوند :1-کالا ی مجاز: کالایی است که صدور یا ورود لن با رعایت ضوابط نیلز به کسب مجوز ندارد2-کالا مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکا نپذ یز است3-کالایی ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود ان به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع می باشدمراحل ثبت شرکت صادرات و وارداتقالب مناسب جهت ثبت شرکت صادرات و واردات هما نند بسیاری از دیگر شرکت ها شرکت سهامی خاص و یاشرکت با مسئولیت محدود می باشد . همچنین توجه داشته باشید که جهت اقدام به صادرات و واردات علاوه بر ثبت شرکت نیاز به اخذ کارت بازرگانی خواهید داشت در ضمن مهم است که موضوع صادرات و واردات در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت بطور واضح ذکر شود .مدارک لازم جهت ثبت شرکت واردات و صادرات عبارت است از:1-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.2-کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)3-تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)4- تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضاشده باشد.(2 نسخه)5-صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.6-شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن( 2 نسخه)7-اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(2 نسخه)8-ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره9-ارائه معرفی نامه نمایندگان،در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند:_اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها_تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد._محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها_ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد،ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد.نکته مهم : اخذ کارت بازرگانی برای شرکت واردات و صادرات ضروری است در حقیقت کارت بازرگانی جوازی است که به واسطه ان افراد حقیقی و حقوقی می تواند به امر تجارت بپردازد.شرکت ثبتی کال با کادری مجرب جهت ثبت انواع شرکت ها در خدمت شما عزیزان می باشد.ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com