جرثقیل ها ماشین آلات سنگینی هستند که کار عمد آنها جابجایی اجسام سنگین و با بلوک های ساختمانی می باشد در صورتی که نقص فنی در حین کار این ماشین غول آسا رخ دهد خسارات جبران ناپذیری وارد می کند به همین دلیل تست فنی جرثقیل و بازرسی جرثقیل حین خرید، حین نصب و راه اندازی و حین عملیات ضروری می باشد. بازرسی جرثقیل سقفی، جرثقیل برجی با جرثقیل تاور، جرثقیل موبایل و صدور گواهی سلامت جرثقیل را باید توسط تکنیسین های فنی مجرب برای درخواست صدور گواهی سلامت جرثقیل به شرکت های تست و بازرسی مراجعه نمایید زیرا طبق مصوبه سازمان استاندارد ایران هیچ دستگاه لیفتینگ نباید بدون گواهی سلامت فعالیت نماید. منبع : ایسنا redirect.php?a=karenlift.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84/