دیگ های بخار ظروف پر مصرفی در صنایع هستند و به دلیل وجود املاح و یون ها در آب و جمع شدن رسوبات در دیواره مخزن، لوله ها، و مسیر های رفت و برگشت آب مانع از انتقال حرارت شده و بهره وری دیگ بخار را پایین می آورد لذا صدور گواهی سلامت دیگ بخار و مخازن تحت فشار علاوه بر طولانی کردن عمر مفید دیگ ها از انفجار و ترکیدگی آنها جلوگیری می کندو همچنین در صورت نازک شدن دیواره و ها و پوسیدگی لوله ها با استفاده از تست ضخامت سنجی دیگ بخار و هیدرواستاتیک میتوان با تست های ndt در صورت نیاز رسوب زدایی و تعمیرات را انجام داد . شرکت های تست و بازرسی مخازن و دیگ های بخار می تواند کار بازرسی ایمنی و فنی دیگ بخار را انجام دهندو البته توجه کنید که حتما از وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی مجوز لارم و iso را داشته باشند. redirect.php?a=karenboiler.com/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/