لیفتراک ها که وظیفه آنها جابجایی کالا و مواد در خط تولید کارخانه ها و یا انبارها و صنایع می باشد نیز نیازمند به دریافت صدور گواهی سلامت لیفتراک می باشند تا بتواند امنیت اپراتور و افراد دیگر را حفظ کرده و خسارت مالی و جانی وارد نکنند. برای دریافت صدور گواهی سلامت باید موارد تست و بازرسی لیفتراک طبق چک لیست بازرسی لیفتراک که توسط سازمان استاندارد ایران بر اساس معیارهای بازرسی لیفتراک جهانی تدوین شده است انجام می شود و صدور گواهی سلامت برایی انواع لیفتراک برقی و با لیفتراک دوگانه سوز( دیزلی، برقی)، لیفتراک تلسکوپی و غیره می باشد. در سال 1396 طبق مصوبه هیچ دستگاه لیفتینگ فعال در صنایع بدون داشتم گواهی سلامت اجازه فعالیت نخواهد داشت لذا کارفرمایان نسبت به اخذ گواهی سلامت اقدام نمایند. منبع: ایسنا redirect.php?a=karenlift.com/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9