میدان های الکتریکی توسط ولتاژهای مختلف ایجاد می شوند. هر چقدر ولتاژ بالاتر باشد میدان الکتریکی تولید شده هم قوی تر است. میدان مغناطیسی توسط جریان الکتریکی تولید می شود. هر چقدر جریان الکتریکی بیشتر باشد میدان مغناطیسی تولید شده هم قوی تر است.
حتی در زمانی که جریان الکتریکی وجود نداشته باشد هم یک میدان الکتریکی می تواند وجود داشته باشد این در حالیست که قدرت میدان مغناطیسی با افزایش جریان برق متفاوت خواهد بود.
میدان های الکترومغناطیسی حاصل از منابع طبیعی
میدان های الکترومغناطیسی در حال حاضر در سراسر محیط زیست ما وجود دارند، اما نامرئی هستند و با چشم انسان دیده نمی شوند. میدان های الکتریکی توسط بارهای الکتریکی حاصل از رعد و برق تولید می شوند. میدان مغناطیسی زمین سبب می شود که یک سوزن قطب نما در جهت شمال به جنوب قرار بگیرد و ماهی ها و پرندگان از این میدان مغناطیسی برای مهاجرت استفاده می کنند.
میدان های الکترومغناطیسی حاصل از منابع انسانی
علاوه بر منابع طبیعی شامل طیف الکترومغناطیسی؛ منابع انسانی هم می توانند در تولید امواج الکترو مغناطیسی نقش داشته باشند: الکتریسیته ای که توسط پریز برق تولید می شود شامل میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین است . همچنین انواع مختلف امواج رادیویی در فرکانس بالاتر برای انتقال اطلاعات از طریق آنتن تلویزیون، ایستگاه های رادیویی و یا ایستگاه های پایه تلفن همراه استفاده می شود.
اصول اولیه در رابطه با طول موج و فرکانس
چه چیزی باعث ایجاد اشکال مختلف میدان های الکترومغناطیسی می شود؟
یکی از ویژگی های اصلی یک میدان مغناطیسی طول موج و فرکانس متناظر با آن است. فرکانس های مختلف به شیوه های گوناگون با بدن فعل و انفعال ایجاد می کنند. در واقع امواج الکترومغناطیسی را می توان به عنوان مجموعه ای از امواج بسیار منظم تصور کرد؛ که با یک سرعت بسیار زیاد در حد سرعت نور حرکت می کنند.
فرکانس به سادگی تعداد نوسانات را توصیف می کند در حالی که طول موج توصیف فاصله یک موج با موج بعدی است، از این رو رابطه طول موج و فرکانس از هم جدایی ناپذیرند؛ هر چه فرکانس بیشتر، طول موج کوتاه تر. یک مثال ساده برای اثبات مفهوم بالا: یک سمت طنابی را به دستگیره در گره بزنید و سمت دیگر آن را در دست نگه دارید ،آن را به آرامی به سمت بالا و پایین حرکت دهید تا بتوانید یک طول موج بلند ایجاد کنید. هر چقدر این حرکت سریع تر باشد امواج تولید شده کوتاه تر خواهند بود.
بنابراین در یک طناب با طول ثابت هرقدر تعداد امواج بیشتری (فرکانس بالاتر) تولید شود؛ فاصله بین آنها (طول موج کوتاه تر) کوچکتر خواهد بود.
تعیین ویژگی مهم دیگر میدان های الکترومغناطیسی توسط طول موج و فرکانس :
تفاوت میدان های الکترومغناطیسی یونیزه و غیر یونیزه: امواج الکترومغناطیسی توسط ذراتی به نام کوانتوم جا به جا میشوند. کوانتوم های با فرکانس بالاتر (طول موج کوتاه تر) امواج بیشتری را نسبت به کوانتوم های با فرکانس پایین تر (طول موج بلند تر) حمل می کنند. برخی از امواج الکترومغناطیسی انرژی زیادی را توسط هر کوانتوم حمل می کنند به گونه ای که آنها توانایی شکستن پیوند های بین مولکولی را دارند. در طیف الکترومغناطیسی، اشعه گاما که توسط مواد رادیواکتیو تولید می شود ، پرتوهای کیهانی و اشعه X این قابلیت را دارند و "پرتوهای یونیزه" نامیده می شوند. میدان هایی که کوانتوم کافی برای شکستن پیوندهای مولکولی را ندارند، "پرتوهای غیریونیزه" نامیده می شوند. میدان های الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط منابع انسانی که به عنوان بخش عمده ای از زندگی صنعتی شامل برق، مایکروویو و زمینه های فرکانس رادیویی تولید شده اند در پایان طیف الکترومغناطیسی آنها طول موج نسبتا طولانی و فرکانس پایین مشاهده می شود که قادر به شکستن پیوندهای شیمیایی است.
میدان های الکترومغناطیسی در فرکانس های پایین در هر جایی که [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] حضورداشته باشند، میدان های الکتریکی وجود دارند. معیار اندازه گیری میدان الکتریکی بر حسب ولت بر متر است. هر سیم برقی که دارای بار باشد می تواند میدان الکتریکی ایجاد کند. حتی در زمانی که هیچ جریان الکتریکی موجود نباشد؛ میدان های الکتریکی وجود دارند.
هر چقدر ولتاژ بیشتر باشد؛ میدان الکتریکی در یک فاصله معین از سیم بیشتر است. میدان های الکتریکی در نزدیک جسم باردار قوی تر هستند و هر چقدر فاصله آنها از جسم باردار بیشتر شود اندازه این میدانها کاهش می یابد. اجسام رسانا مانند فلز تاثیر مهمی در میدان الکتریکی دارند. این در حالی است که میدان های الکتریکی با عبور از اجسام نارسانا مانند دیوارها، ساختمان ها و درختان کاهش می یابد؛ به گونه ای که میدان های الکتریکی را میتوان توسط مصالح ساختمانی مسدود کرد به عنوان مثال میدان الکتریکی حاصل از خطوط برقی که در زمین دفن شده اند به سختی قابل تشخیص است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]از حرکت بارهای الکتریکی به وجود می آیند. معیار اندازه گیری میدان مغناطیسی آمپر بر متر است. میدان های مغناطیسی تنها زمانی وجو دارند که یک دستگاه روشن باشد و جریان الکتریکی وجود داشته باشد. هر چقدر جریان بیشتر باشد میدان مغناطیسی حاصل از آن قوی تر است. میدان مغناطیسی هم مانند میدان الکتریکی در فواصل نزدیک به منشآ آنها قویتر هستند. میدان های مغناطیسی را نمی توان توسط مصالح ساختمانی و اجسام نارسانا مسدود کرد.
عملکرد طب سنگ نمک در مقبل امواج الکترومغناطیس بر اساس مطالعات صورت گرفته در مراکز علمی معتبر،[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] خاصیت جذب امواج الکترومغناطیس را دارند. همچنین این چراغ های نمک در تولید یون منفی نیز موثر می*باشند مؤثر باشند. از این چراغ ها و شمعدان های طب سنگ نمک در منازل، رستوران ها، هتل ها، باشگاه های ورزشی و یوگا استفاده می شود. همچنین مراکز نمک درمانی و اتاق های نمک بسیاری نیز در سراسر دنیا وجود دارند که در زمینه درمان بیماری های ریوی نظیر آسم، آلرژی و سینوزیت فعالیت می کنند. برای اطلاع بیشتر از خواص چراغ های طب سنگ نمک به این لینک مراجعه کنید. همچنین برای مطالعه در زمینه [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]به این لینک مراجعه کنید.
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
همچنین بخوانید: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]