مدیر شرکت گوگل مارتین جوزنبولت اعلام کرد انتشار فیلم توهین آمیز به رسول
اکرم(ص) در یوتیوپ متوفق نمیکند و این را آزادی اندیشه مینامد.
علمای مسلمان استفاده از جستجوگر گوگل و سایت یوتیوپ را در تمامی
کشورهای مسلمان به مدت دو روز برای فهماندن اعتراض یک میلیارد و نیم مسلمان ،
منع کردند .

روز دوشنبه و سه شنبه 24 و25 سپتامبر روز عدم استفاده از دو سایت یاد شده است.

لطفا به دوستان خود اطلاع بدید.

با تشکر از همکاری و اعلام آمادگی شما.