جهت بررسی معنای لغتی کلمه ابنیه می بایست اشاره نمود این کلمه شکل جمع کلمه بنا می باشد، که به معنای هر گونه ساختمان و سرپناهی است که توسط بشر ساخته می شود، استفاده از سرپناه که عمری به بلندی تاریخ بشریت دارد، امروزه به غیر از مصرف مسکونی دارای مصارف بسیاری مانند: تجاری، اداری و غیره ….. می باشد.ساخت اینگونه بناها امری بسیار تخصصی است که از اصول معماری و محاسبات دقیق ریاضی بهره می گیرد، که صورت بروز کوچکترین اشتباه در این محاسبات امکان بروز خسارت جبران ناپذیری وجود دارد، شاید به همین دلیل است که ساخت اینگونه پروژه ها معمولا به صورت انفرادی نمی باشد و نیازمند تکیه به دانش و تجربه جمعی متخصص است .که البته این گروه می تواند شامل افراد حقیقی و یا حقوقی باشد.هدف از نگارش این مقاله بررسی شرایط ثبت و تاسیس شرکت های ابنیه می باشد و در نخستین گام آن باید اشاره نمود که جهت ثبت اینگونه شرکت ها داشتن تحصیلات مرتبط برای موسسین یا سهام داران الزامی نمی باشد و افراد می توانند با ثبت شرکت و جذب نیروی متخصص شرکت را تاسیس و اداره نمایند .در رابطه با انتخاب قالب شرکت نیز باشد اشاره نمود که شرکت ابنیه در انواع قالب های تجاری قبل ثبت می باشد لکن به لحاظ گستردگی پروژ ها در این نوع شرکت و بعضا نیاز به دریافت وام و تسهیلات بانکی ثبت شرکت در قالب سهامی خاص پیشنهاد می گردد چرا که نزد بانک ها و وموسسات مالی از ارزش و اعتبار بالاتری برخوردار است. همچنین ثبت شرکت در این قالب جهت اعتبار شرکت برای حضور در مناقصات و مزایده ها نیز مفید خواهد بود. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ابنیه1- کپی مدارک شناسا یی کلیه اعضای شرکت2- گواهی عدم سو پیشینه اعضای هیت مدیره و مدیران3- گواهی عدم پیشینه بازرسین در صورتیکه شرکت در قالب شرکت سهامی خاص ثبت گردد4- تنظیم دو نسخه از اسا سنامه و اظهارنامه در رسمی خاص5- تنظیم دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه هیات مدیره در سهامی خاص6- تنظیم دو نسخه اساسنامه ،تقا ضا نامه ، شرکتنامه و صورتجلسه در مسئولیت محدودمراحل ثبت شرکت ابنیه 1 – تکمیل مدارک مورد نیا ز برای ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها2 – امضای اسناد توسط اعضای حاضر در مجمع3 – افتتاح حسا ب با نکی و واریز 35در صد سرمایه اولیه در شرکت های سهامی خاص4 –ارسال مدارک مربوط به اداره ثبت شرکت ها5 – بررسی مدارک توسط کارشناسان6 – امضا ی اسناد توسط اعضا ی در مجمع7 – تکمیل مدارک مورد نیا ز برای ثبت نام در سا ما نه اداره ثبت شر کت ها8 – صدور اگهی تاسیس در صورت تایید مدارک و عدم نقصا ن انهاتوجه داشته باشید کارشناسان ثبتی کال آماده ارائه تمامی این خدمات در کوتاهترین زمان و بهترین کیفیت به شما عزیزان می باشند.ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com