امروزه در صنایع برای کارایی بهتر بتن از موادی به نام افزودنیهای بتن استفاده میشود که دارای تنوع بالایی از جمله روان کننده ها ، سوپر روان کننده ها یا همان فوق روان کننده ها و ... میباشد که خاصیت عالی پخش کنندگی سیمان توسط سوپر روان کننده بتن آن را تبدیل به افزودنی ایده ال برای تولید بتن های توانمند نموده است به خصوص در طرح هایی که نسبت آب به سیمان خیلی کم باشد به کمک این محصول میتوان بتن روانی تولید نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/30/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8 6%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%AA% D9%86%20ADMlX%20HE%20310%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D 8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8% B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%D8 %A7%D8%AA%D8%B1