سوپر روانساز بتن موادی هستند که قدرت کاهندگی آب آنها در بهتربن شرایط حداکثر 25 درصد و معمولا محدود به 18 تا 20 درصد میباشد . به هر حال حداقل قدرت کاهش آب در آنها برای میزان ماده توصیه شده نباید از 12 در صد کمتر باشد و مولکول های سنگین و زنجیره های طولانی پلیمری از این دسته از سوپر روانسازهای بتن هستند و در صنایع ساخت و ساز زیر نظر کارشناسان و طبق دستور تولید کنندگان باید از این مواد سوپر روانساز بتن و دیگر افزودنیهیا بتن استفاده شود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/29/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8 6%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20PN%2021 0%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%20% D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%DA %A9%D9%84%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8 C%D9%87%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%20%D9%87% D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C